ENGLISH

What is Nordiska Centerungdomens Förbund?

Nordiska Centerungdomens Förbund (Nordic Centre Youth, NCF) is an umbrella organisation for political youth organisations that share a centrist ideology. The organisation was founded in 1965. The NCF consists of Centerpartiets Ungdomsförbund (Sweden), Centerstudenter (Sweden), Keskustanuoret (Finland), Keskustan Opiskelijaliitto (Finland) Svensk Ungdom (Finland), Samband Ungra Framsóknarmanna (Iceland), Senterungdommen (Norway), Radikal Ungdom (Denmark) and Åländsk Ungcenter (Åland).

What does the NCF do?

The NCF organises two annual meetings: Repskapet, the highest decision-making body of the organisation, which is held in April, and Toppmötet in September. The working language is English. The board consists of a representative from each member organisation and their personal substitutes. The board has four physical meetings per year and virtual meetings on a regular basis. The Secretary General is responsible for the administrative work, while the board is responsible for the political and organisational direction of the NCF. The NCF is represented in Ungdomens Nordiska Råd (Nordic Youth Council, UNR), both in the presidium and at their annual session.

SVENSKA

Vad är Nordiska Centerungdomens Förbund?

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) är en paraplyorganisation för nordiska ungdomsförbund med en mittenideologi. Organisationen grundades 1965. Medlemmar i NCF är svenska Centerpartiets Ungdomsförbund, finländska Centerns studentförbund, Centerungdomens Förbund i Finland, finländska Svensk Ungdom, isländska Samband Ungra Framsóknarmanna, norska Senterungdommen och Åländsk Ungcenter

Vad gör NCF?

NCF anordnar två årliga träffar: Redskapet i april månad, är det högsta beslutande organet inom organisation. Toppmötet hålls i september månad. Styrelsen består av representanter för varje medlemsorganisation samt personliga ersättare. Styrelsen träffas fyra gånger per år. Generalsekreteraren ansvarar för det administrativa arbete, styrelsen för det politiska samt organisatoriska. Nordiska Centerungdomens Förbund är representerande i Ungdomens Nordiska Råd (UNR) genom presidiet samt närvaro under den årliga kongressen.

NORSK

Hva er Nordiska Centerungdomens Förbund?

Nordiska Centerungdomens Förbund (NCF) er en paraplyorganisasjon for nordiske ungdomsparti med en sentrumsideologi. Organisasjonen ble grunnlagt i 1965.
Medlemsorganisasjonene i NCF er: Centerpartiets Ungdomsförbund (Sverige), Centerstudenter (Sverige), Centerns studentförbund (Finland), Centerungdomens Förbund (Finland), Svensk Ungdom (Finland), Samband Ungra Framsóknarmanna (Island), Senterungdommen (Norge), Åländsk Ungcenter og Radikal Ungdom (Danmark)

Hva gjør NCF?

NCF har to årlige samlinger, Repskapet(landsmøtet) i april og Toppmøtet i oktober.  Det politiske arbeidet i NCF ledes av et styre, og det administrative, av generalsekretæren. Styret består av ett medlem fra hver organisasjon, som har personlige varamedlemmer. Styret har fire fysiske møter i året, og jevnlige møter online. NCF er representert i Ungdommens Nordiske Råd (UNR)

SUOMI

Mikä on Nordiska Centerungdomens Förbund?

Nordiska Centerungdomens Förbund (Pohjoismaiden Keskustanuoret, NCF) on kattojärjestö pohjoismaisille keskustalaisille nuorisojärjestöille. Järjestö perustettiin vuonna 1965. NCF:n jäseniä ovat ruotsalaiset Centerpartiets Ungdomsförbund ja Centerstudenter, suomalaiset Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto ja Svensk Ungdom, islantilainen Samband Ungra Framsóknarmanna, norjalainen Senterungdommen, tanskalainen Radikal Ungdom ja ahvenanmaalainen Ålandsk Ungcenter.

Mitä NCF tekee?

NCF järjestää kaksi vuosittaista tapaamista, Repskapin (edustajakokouksen, joka on järjestön korkein päätöksentekoelin) huhtikuussa ja Toppmöten (huippukokouksen) syyskuussa. NCF:n työkieli on englanti. Jokaisella jäsenjärjestöllä on NCF:n hallituksessa edustaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen. Se kokoontuu kasvotusten neljästi vuodessa ja säännöllisesti Skypessä. Järjestön poliittista työtä johtaa hallitus ja käytännön asioista vastaa pääsihteeri. NCF:llä on edustus myös Ungdomens Nordiska Rådin (Nuorten Pohjoismaiden Neuvoston) hallituksessa ja vuosittaisessa istunnossa.

ÍSLENSKA

Hvað er NCF?

Nordiska Centerungdomes Förbund - NCF stendur fyrir Samband ungra miðjumanna á Norðurlöndunum. NCF eru regnhlífarsamtök fyrir ungliðahreyfingar stjórnmálaflokka á Norðurlöndunum sem aðhyllast miðjustefnun og var stofnað árið 1965. Aðildarfélög NCF eru Samband ungra framsóknarmanna (Ísland), Radikal Ungdom (Danmörk), Keskustanuoret (Finnland), Keskustaopiskelijat (Finnland), Svensk Ungdom (Finnland), Åländsk Ungcenter (Finnland), Senterungdommen (Noregur), Centerpartiets Ungdomsförbund (Svíþjóð) og Centerstudenter (Svíþjóð).

Hvað gerir NCF?

NCF heldur tvo árlega fundi. Aðalfundurinn, Repskap, er haldinn í apríl og hann er æðsta ákvörðunarvald samtakanna. Í september er svo haldinn annar aðalfundur en hann kallast Toppmöte (Top Meeting). Tungumálið sem talað er innan samtakanna er enska. Stjórn NCF er skipuð einum aðila frá hverju aðildarfélagi sem hver á sér einnig varamann. Stjórnin hittist fjórum sinnum á ári en fundar oftar. Framkvæmdastjóri (The Secretary General) er ábyrgur fyrir stjórnsýsluvinnu en stjórnin ber ábyrgð á pólitíkinni og skipulagsstefnu. NCF á fulltrúa í Norðurlandaráði ungmenna (Ungdomens Nordiska Råd), bæði í forsætisnefndinni og á aðalfundi þeirra.

DANSK

Hvad er Nordiska Centerungdomens Förbund?

Nordiska Centerungdomens Förbund (Nordens Centerungdoms Forbund, NCF) er en paraplyorganisation for ungdomspolitiske midterorienterede organisationer. Paraplyen blev stiftet i 1965. De nuværende medlemmer er: Centerpartiets Ungdomsförbund (Sverige), Centerstudenter (Sverige) Keskustanuoret (Finland), Keskustan Opiskelijaliitto (Finland), Svensk Ungdom (Finland), Samband Ungra Framsóknarmanna (Island), Radikal Ungdom (Danmark), Senterungdommen (Norge) og Ålandsk Ungcenter (Åland).

Hvad laver NCF?

NCF organiserer to årlige møder: Repskapet, det højest besluttende organ, mødes i april og til Topmøde i september. Organisationens arbejdssprog er engelsk. Udover de to møder afholdes der fire fysiske møder for bestyrelsen og virtuelle møder på regulær basis. Bestyrelsen består af et medlem af hver medlemsorganisation, som hver har en suppleant. Generalsekretæren tager sig af det administrative arbejde og bestyrelsen udstikker den politiske og organisatoriske kurs for organisationen. Derudover er organisationen repræsenteret i Ungdommens Nordiske Råd (UNR), både i præsidiet og til den årlige session.